Meny Stäng

Horatius – Om du räknar in mig i poeters krets

Av Håkan Sandell

Horatius | Plocka din dag: Oden i urval
 Wahlström & Widstrand | 2017
Översättning av Gunnar Harding och Tore Janson

Horatius

Jag börjar med en bekännelse: jag har ett från min egen gymnasietid dåligt förhållande till Horatius. En man som lägrar kökspojken på förmiddagen, tjänsteflickan på kvällen, och sedan skämtar om det över ett glas vin i ett versifierat brev till någon av vännerna, hur sympatisk låter han?

Muntherhetens besjungare lades fram med breda lärarmungipor, men själv fann jag det svårare att ta till mig en Horatius vinfestliga glädje än en Ovidius klagan från exilen. Och fann nog också Horatius livsfilosofi väl enkel.

Ett slags ”bekymra dig inte för framtiden”, vilket måste ha attraherat gamla tiders hårt examenstressade latingymnasiestudenter, dessa som en gång fortdrog i att fastslå Horatius ställning.

Med åren – det tog faktiskt lång tid – har likafullt Horatius glidit in bland de antika romerska skalder som intresserat mig, och en dörr öppnats upp. Det kommer av hans position som arvtagare till Sapfo, vars poesi han kände väl, översatte, och vilkens versformer han vidareförde till latinet. Det kommer även av hans satirer, vilka ligger närmare hur satir skrevs i vårt eget fornnorden och i de västkeltiska områdena än vad Martialis kvicka epigram och Juvenalis mer berättande stil kan anses göra. Horatius framsläpade därtill en äkta lyrisk begåvning, som man kan lära mycket av, där skimrande rad läggs till rad, som nu i de nyöversatta odena. Det finns också mer komplexa personlighetsdrag att upptäcka hos Horatius, som gärna gömmer undan sin känslighet i dikterna istället för att som med vår egen tids sed demonstrera den.

Plocka din dag – oden i urval ligger framför mig. Översättarna beskriver i förordet hur Horatius översatts till svenska i vart fall sedan Adlerbeths och Nordenflychts 1700-tal. De