Viktoria Klint – Storslaget och innehållslöst om Kärleken

Av Amanda Saveland

Viktoria Klint | Att röra vid dig är det heligaste jag gjort
Vulkan | 2016

I den egenutgivna diktsamlingen Att röra vid dig är det heligaste jag gjort skriver Viktoria Klint om kärleken med stort K utan att göra den greppbar eller drabbande. Det är dikter som saknar skevheter, kretsande kring ständigt upprepande bilder som aldrig utmanas. Det är havets djup, skogens mossa, ljuset och mörkret och Heligrummen som återkommer på sida efter sida utan att något nytt tillförs eller konkretiseras.

Jag är den enväldiga drottningen, alla skatters skatt,
vars utandning föder fram alla världarna och ändå
sträcker sig bortom dem – så vidsträckt är jag i storhet
Ur de håligheter liljor växte
följer nu rosor, översållar den urtagna kroppen
revbenskorgen, mossan och markerna


Läs hela recensionen i tryckta nummer 33 genom att till exempel bli medlem: Medlemskap