Durs Grünbein – Tysklands mest betydande poet?

30Av Håkan Sandell

Durs Grünbein | Zünderkerzen: Gedichte Suhrkamp
Suhrkamp Verlag | 2017

När Durs Grünbein mottog Büchner-Preis, Tysklands
främsta litterära utmärkelse, i mitten av 90-talet
så var han bara dryga trettio år gammal. I Sverige
uppmärksammades händelsen knappast. Aftonbladets
kulturchef svarade på en förfrågan att
”Büchner-Preis nog inte betydde tillräckligt mycket
för Aftonbladet”. De dikter jag översatt från Durs
Grünbeins då aktuella diktsamling Die Teuren Tote
(1995) publicerades i tidskriften Hjärnstorm, och
boken recenserades av Bo Cavefors i tidskriften
Svarta Fanor. Detta var det samlade svenska mottagandet.
Det var en diktsamling som utgjorde
ett veritabelt litet mästerverk, där poeten lutade
sig mot klassiska versmått hämtade hos Schiller
och Kleist men motiven var samtida, vardagliga
och lågkulturella. Framförallt var de tragiska, men
byggde i kontrast ofta på smärre tidningsnotiser;
ett skinheads idiotiska död på en T-banestation,
åldringen hittad i kroppslig upplösning framför
teveapparatens flimmer när grannar störts av
lukten, tonårsflickan som avlider efter en hjärtattack
när hon mottagit ett nedvärderande skönhetspris.
Sammanlagt verkade diktsamlingens dödsrunor ta
temperaturen på ett samtida Tyskland med bara en
brutaliserad kapitalism kvar som religion. Det
tragiska tonfallet tycktes äkta och kännbart, men
också ett slags svart humor och en vass ironi.


Läs hela recensionen i tryckta nummer 35: Medlemskap