Jesper Svenbro – Enskilt arbete om Sapho

Av Michael Economou

Jesper Svenbro | Namnet på Sapfos Dotter, enskilt arbete läsåret 2015-2016
Albert Bonniers förlag | 2017

 

Svenbros ”enskilda arbete”: ett kulturantropologiskt
projekt att försöka förstå med hjälp av diktandet.
Jesper Svenbros samling Namnet på Sapfos dotter är
strukturerad utifrån ett antal examens- och tolkningsuppgifter; därav undertiteln Enskilt arbete läsåret 2015-2016, vilken också fastställer hur lång tid poeten tagit i anspråk för arbetet med boken.

Uppgifterna, formulerade enligt gängse akademisk
jargong och med relevant (avancerad!) kurslitteratur,
är — to say the least — verkligt utmanande. Ämnen
som ”Det grekiska äktenskapets antropologi”,
”Den arkaiska lyrikens förhållande till Homeros”,
”Slaktoffer och måltidsgemenskap i det antika
Grekland” samt ”Lesbos’ politiska och militära
historia i poeten Alkaios’ epok” ger i sig inte bara
en uppfattning om den kvalificerade svårighetshalten,
utan säger också mycket om vad som på
förhand förutsätts rent kunskapsmässigt. Förvisso är
det Svenbro som gett sig själv utmaningarna, varför
man på goda grunder kan utgå från att han vet vad
som krävs: själv är som bekant bäste dräng. Ett långt
forskar- och litteraturliv har givetvis inte gått spårlöst
förbi.


Läs hela recensionen i tryckta nummer 35: Medlemskap