Meny Stäng

Jonas Ellerström – Genomlysta miljöer och texter, men var tog antisemitismen vägen?

Av Michael Economou

Jonas Ellerström | Vilhelm Ekelund: Landskap och tanke
Bokförlaget h:ström – Text & Kultur | 2017                                                        

Jonas Ellerström. Foto: Elisabeth Mansén

Blott undantagsmänniskan tacklar själstormar i bildning och umgänge med de stora inom litteratur- och konstvärlden. Skaparlivets lanterna tänds som ett innebördssken bortom mörkret för att inge hopp om vägledning och kraft. En sådan undantagsmänniska var Vilhelm Ekelund (1880-1949), utan vilken svensk modernism skulle tett sig mer inpyrd, nordiskt fattig, nerv- och själlös. Trogen sin skaparådra redan tidigt i livet visste lyrikern att stjärnor väcks om natten på himlavalvet för att påminna om att vi är ett stycke natur och att vi därför måste leva i harmoni med denna natur – för själsbalansens och hälsans skull, och ja, för världens skull. Läkedom finns i medvetandets förmåga att greppa och tillägna sig denna helhet. Medicin ges av insikten om att relation, människovärde och politik inte kan börja någon annanstans än inne i oss själva, i kraft av vår hållning, vår värdighet – genom vår människa.  Med ekon från honom själv hör man många Ekelundläsare betona vikten av att eftersträva ett nybyggarliv i själen. Han påtalar betydelsen av att hålla fred med sig själv. Var man än befinner sig, hur man än finner sig tillrätta i livet, finns frihet att välja och bejaka kraft, och man kan, oberoende av svårigheter, skapa förutsättningar att möjliggöra, sträva efter och suggerera fram tillstånd som växt, balans, utveckling och skönhet.

Än idag vet den i sinnet öppne Ekelundläsaren att texterna liv- och kraftgör, de vidgar.

Jonas Ellerströms Villhelm Ekelund: Landskap och tanke

Ett uppenbart tecken på detta är spåren som en rikhaltig litteratur om Ekelund avsatt i form av kommentarer och tankar, insikter och bejakande, växt och mognad, glädje och styrka; mycket av detta har möjlig- och tillgängliggjorts av ett lika livaktigt som ambitiöst sällskap. Engagerad inom detta Vilhelm Ekelund-samfund är författaren och översättaren Jonas Ellerström, som sedan 1994 fungerat som dess ordförande. Många Ekelund-utgåvor har sett dagens ljus tack vare honom, och under färdigställandet av den initierade och välskrivna introduktion som presenteras här, har han varit förvissad om att Ekelunds författarskap varken kan komprimeras, förenklas, etiketteras eller tillräckligt överblickas på de drygt 160 sidor som boken omfattar. Boken Vilhelm Ekelund Landskap och tanke fungerar därför bäst som en innerlig och varm välkomsthälsning: kom och ta för er; här ska genomvandras Ekelundmiljöer, h