Magnus William-Olsson & Alejandra Pizarnik – Banbrytande kritiskt experiment

Av Alexander Svedberg

Magnus William-Olsson & Alejandra Pizarnik | Poetens verk
Ariel Förlag | 2017

 

oh liv
oh språk
oh Isidoro

Alejandra Pizarnik (1936 – 1972) skrev poetiska
utkast på en griffeltavla. Suddade och skrev om.
Förbättrade. Sedan papper och maskinskrivning.

Orden ovan stod på samma griffeltavla. Avslutningen
på den sista dikt hon någonsin skrev. Man fann
henne med en docka i famnen, död för egen hand.

Poetens verk är Magnus William-Olssons tolkning
av Pizarniks texter till svenskan. Samtidigt bidrar
William-Olsson med essäer och reflektioner kring
Pizarniks författarskap. Hennes röst har kodats i
grönt, vilket gör det enkelt att finna den – en fördel
om läsaren vill följa den inledande uppmaningen
att ”hoppa fritt” mellan texterna. Det är inte första
gången han tar sig an Pizarniks lyrik. 2009 publicerade
Ellerströms Spegelns vägar, i urval och översättning
av William-Olsson. Poetens verk är dock mer
än så. Texter av och om Pizarnik löper samman med
William-Olssons kritiska programförklaring.


Hela recensionen finns i nummer 35: Medlemskap