Flod mot intet av Clara Janés

Recenserad av Kerstin Gansmark

Ellerströms | 2017
Översättning av Ingrid Wickström

Kärlek,
om du inte är i mig
vad är meningen med andningen?
Även varat strävar efter kärlek
efter bekräftelse utan gräns.
Och det rena betraktandet är att älska.

Clara Janés Flod mot intet

Clara Janés, född 1940 i Barcelona, är med Flod mot
intet för andra gången utgiven på svenska. Janés är en
”la gran dama” i spanskspråkig litteratur som förutom
poesi skrivit romaner, noveller, essäer och gjort översättningar.
Flod mot intet består av trettiotvå avskalade
dikter i en tunn liten volym. Läsningen ställer krav.

Att veta något om hinduismen och att se på bilder av
folkmassorna vid Gangesfloden underlättar, att något
känna till Gunnar Ekelöfs österländska diktning likaså.
Flod mot intet är en diktsamling om det som inte går
att förstå med intellektet och samtidigt, paradoxalt, en
diktsamling för intellektuella. Varat, livet, tillvaron är
så mycket större än människors förmåga att omfatta
dess komplexitet, är tanken. Vi ska inte bekymra oss
över det, men vilka vore vi om vi inte försökte?


Läs hela recensionen i tryckta Populär Poesi nummer 36 genom att bli prenumerera: Medlemskap