Tempel av Mustafa Stitou 

Recenserad av Anna Remmets

Ramus | 2017
Översättning av Per Holmer

Mustafa Stitou. Foto: Tessa Posthuma de Boer.

Poeten Mustafa Stitou, född 1974, är ett känt namn i
hemlandet Nederländerna, men för svenska läsare är
det nog en relativt ny bekantskap som nu tillgängliggörs
i och med förlaget Rámus urval i översättning
av Per Holmer. Urvalets titel är Tempel efter en av
Stitous diktsamlingar från 2013, och det är en ytterst
passande titel för dessa lekfulla, karnevaliska dikter
vars ärende till stor del tycks vara att detronisera
det heliga, ta ner det på jorden. Samlingen är full av
ironiska beskrivningar av gudomligheter, religiösa
samfund och religiösa auktoriteter. Så här kan det
låta:

Visionen kom för mig en gång: i en grotta
sekler före Kristus suger
fogligt en tempelprostituerad av
en överstepräst, ögonen glimmar i mörkret

Eller:

Noak, sexhundra vårar ung och sedan nyligen
nära ett nervsammanbrott


Läs hela recensionen i tryckta Populär Poesi nummer 36 genom att bli prenumerera: Medlemskap