En oändlig ömhet av Rainer Maria Rilke

Recenserad av Kristoffer Appelvik Lax

De runt 400 dikter som Rainer Maria Rilke författar
mot slutet av sitt korta liv, ska i sin samtid både ha
förvånat fransmännen och förargat de tyska kriti-
kerna. Och visst utgör dikterna i sin helhet ett tydligt
brott mot författarens tidigare verk, även om den
idiosynkratiska idévärlden ständigt överlappar,
riktar språk och tematik – en värld där, enligt Rilke,
”människans bestämmelse är att bli en mun för
naturen”. Men också en värld där det gudomliga
hela tiden närvarar i nuet, i den enkla vardagen:

Bli inte rädd om Ängeln
plötsligt sitter vid ditt bord
och sakta stryker ut vecken
på duken under ditt bröd.

Bjud honom börja
äta av din enkla mat
och till sin rena mun höja
ett glas vin från traktens fat.


Läs hela recensionen i tryckta nummer 37 genom att exempelvis bli medlem: medlemskap