Hki rött | Bipolära skeppsbrott i Österbotten av Nicko Smith

Recenserad av Michael Economou

Debuten hör till det betydelsebärande i
ett författarskaps fundament, början
utgör så att säga en av möjliga grundbultar
i det som ska blomma, eller värre – vissna.
Respekten som kritiker kan ge debutanter
måste vara välavvägd; i bästa fall inspire-
rande, i sämre fall intetsägande, i sämsta
fall förödande. Det är därför jag ytterst
sällan vill skriva om förstlingsverk. Upp-
draget är krävande, och det är också med
viss bävan som jag närmar mig Nicko
Smiths debut Hki Rött från 2017. Vad som
underlättar och balanserar svårigheterna
är att uppgiften också innefattar kritik av
uppföljaren, Bipolära skeppsbrott i Östebotten
(2018). Diktsamlingarna, utgivna på eget
förlag, ska enligt uppgift vara första delarna
i en planerad trilogi.


Läs hela recensionen i tryckta nummer 37 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap