I hjärtat av hjärtat av ett annat land av Etel Adnan

Recenserad av Kerstin Gansmark

Jag är både amerikan och arab och de här två
identiteterna är ibland i konflikt med varandra.
Inte varje dag, inte ens ofta, men vid sällsynta till-
fällen blir jag ett berg som någon fruktansvärd
jordbävning kluvit itu.

I hjärtat av hjärtat av ett annat land är den dubbel-
exponerande titeln på Etel Adnans första bok över-
satt till svenska. Hon är en arabisk-amerikansk
konstnär och författare, född 1925 i Libanon då
landet stod under franskt protektorat, hon har
också levt en stor del av sitt liv i Kalifornien och
bor i dag i Paris. Föräldrarna var från Grekland
och Syrien. Etel Adnan fick en dubbel blick, den
västerländska och den arabiska, tillhör och
tillhör inte två världar, ”… djupt inom mig var
jag främmande för båda.”. Nittiotre år gammal
är hon fortfarande verksam.


Läs hela recensionen i tryckta nummer 37 genom att exempelvis bli medlem: medlemskap