Meny Stäng

Det fanns ett annat spår av Luciano Erba

Recenserad av Kerstin Gansmark

Bokförlaget Tranan | 2018

 

i diagonalen granar upp mot skyn
när över avgrunden av violblå luft
yrsvansen går från gren till gren
och jag med den mot rosenröda klippor
i sinnet
skuttande från det ena till det andra

Luciano Erbas Det fanns ett annat spår

Luciano Erba, född i Milano 1922 och död där 2010, anses vara en av Italiens stora 1900-talspoeter. Erba var professor i franska språket och litteraturen, därtill poet, kritiker och översättare. Volymen Det fanns ett annat spår är ett urval dikter från åren 1951 – 2001 med tillägg av tre alster från 2006. John Swedenmark bidrar med ett förord. Och översättaren Andreas Sanesi med ett efterord där han om subjektet i dikterna säger: ”en storstadsmänniska med naturkänsla, en kosmopolit med rötter i den lombardiska myllan, en resenär med sinne för mellanrum och mellanplatser, en försynt betraktare av relationer, en tvivlande, andlig sökare”. Dikterna är på italienska bredvid svensk översättning för varje dikt.

Erba tillhörde en litterär grupp som kallades ”linea lombarda”, vilken kännetecknades av att medlemmarna ville vara fria både i förhållande till varandra och till gällande litterärt mode, kanske som en reaktion på tidens totalitära läror. Erba växte ju upp med fascism och världskrig i hemlandet. I dikten nedan ironiserar han över det stränga i bestämda system. Ironi sägs ha varit just det gemensamma draget för författarna i ”linea lombarda”.

Det står inte ens i apokryferna
att du någonsin skrattat eller lett
det kan endast gissas; är det tillåtet?
är det korrekt enligt läran?
kanske ger jag dig nu tillfälle till det
åtminstone därför
ber jag dig: finn mig, eller låt dig finnas
på frånvarons platser

Men allt är inte ironi. Diktjaget är till exempel helt vardagligt ute och ror med sin bror. Så får de se en cirkel med vita undervattenstenar i havet. Kan det ha legat en brunn där en gång innan havet steg, tänker diktjaget? En brunn på land dit människor gått och hämtat vatten? Ögonblicket laddas. Det uppstår ett djup, ett annat spår för