Bengt Emil Johnson: Aftonsånger

Av Åsa Berglund
Albert Bonniers Förlag, 68 s

 

Fåglarna är viktiga för Bengt Emil Johnssons diktning i stort men sällan har ett diktverk varit så fyllt av fågelarter som Aftonsånger: Koltrast, nattskärra, korp, skata, rödhake, gråsparv och dussinvis andra arter. Nästan helt borta är däremot de språkexperiment som Johnson ägnat sig åt under en stor del av den 28 böcker och 47 år långa karriären. Kvar är, liksom i de senaste verken, minimalistiska iakttagelser av tillvaron.

Kompositionen anstår en gammal mästare: I den inledande dikten står ett ”du” inför ett ointresserat oratorium. Själv tycks ”du” lika ointresserad som åhörarna av vad som ska förmedlas. Vid ljudet av en nattskärra öppnas ett inre rum: ”Rummet är lyckligtvis alldeles tom / men det rymmer samtidigt alla / de ögonblick du försummat.” Därefter följer ögonblicken i diktform. Samlingen slutar med samma dikt som den började med. Intrycket att vi är tillbaka i utgångspositionen och bara några sekunder förflutit är anslående.

De enskilda dikterna är som nämnts miniatyrer som binds samman i sviter. Kännetecknande är musikaliteten i texterna. Aftonsånger är därför ett passande namn. Kännetecknande är också den varma rösten och humorn. I flera stycken kan man höra en gammal människas röst framsäga texten. Inte på ett pretentiöst sätt utan som gamlingar berättar för sina barnbarn:

Mitt i den pågående ödsligheten
Ropar någon: ”Hallå ammoniak!”
Därmed åberopande med glädje
Slutprodukten vid fullständig förmultning.
Sedan kanske vi köper en korv.

Nedlagt i dikterna finns också ett samtal med Johnsons bekanta. Det blir lite internt. I slutet finns en rad noter så att ingen ska lämnas utanför. Här tilltalas Werner (Aspenström), Mark Strand och Wislava (Szymborska) till exempel. Även det gör att poesin känns nära. Den blir dock aldrig naiv eller slentrianmässig. Invävt i dikterna finns en oklarhet, en mystik som, liksom all mystik, samtidigt lockar och förvillar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

ett × fem =