Meny Stäng

Staffan Bergsten: Tomas Tranströmer: Ett diktarporträtt / Dikter och prosa 1954-2004 & Jonas Ellerström: Tomas Tranströmers ungdomsdikter

Av Peter Nyberg
Albert Bonniers förlag, 384 sidor & ellerströms

 

Jonas Ellerström blir läsarens ciceron i det lilla häftet Tomas Tranströmers ungdomsdikter som till poetens 80-årsdag utgavs på Ellerströms. Uppsatsen är kort men vi får följa med in i poetens första diktning och läser tillsammans med Ellerström poesin, får omkringverket förklarat för oss och inser, om det inte redan är gjort, att Tranströmer var extraordinär i poetiskt hänseende redan som gymnasist. Naturligtvis var han inte färdigutvecklad men långt före den mer normalbegåvade, eller för all del de utomordentligt begåvade, gymnasisterna vad gäller poetisk färdighet. Flera företeelser i dikterna pekar fram emot debuten med 17 dikter 1954 då poeten bara var 23 år. Bland annat oviljan att infoga ett jag i texterna, antagligen till följd av tanken på ett objektivt korrelat som manifesterades av TS Eliot och innebär att ting eller händelseförlopp i tillvaron bör stå som symbol för och förmedla diktens känsloläge. Ett exempel från gymnasistens poesi illustrerar den anmärkningsvärda förmågan att hitta den här typen av originella bilder:

feberalger sover
i kroppens gölar

som en blodstinn
jättefästing

hänger solen
över skogsranden

Ellerströms uppsats avslutas med ett appendix bestående av ett av Tranströmer skrivet bidrag till en artikelserie i Arbetaren 1953: Anteckningar från lappsjukans domäner. Här syns en ung skribent vars insikter i prosan kanske inte är i paritet med hans poetiska förmågor.

I kontrast till Ellerströms minimalistiska utgåva står Albert Bonniers och Staffan Bergstens tvåbandsutgåva Tomas Tranströmer: Ett diktarporträtt och Tranströmers samlade verk i en volym: Dikter och prosa 1954–2004. Det är mycket vackra böcker med bilder från Tranströmers insektssamling på insidan av pärmarna.

Bergstens utg