Meny Stäng

Poetisk Performance: Skicka ett brev till Lena Adelsohn

Sammanställning: Peter Nyberg

poetic performance

Cecilia Persson ägnar dagarna åt något som kallas Poetisk Performance. För att reda ordning på begreppen överöste vi henne med frågor om vad det innebär. Hennes svar medförde dock en dialog med hennes blogg där manifestets form har haft ett tydligt genomslag.

Vad innebär Poetisk Performance? Vad gör du i din verksamhet med att föra ut poesin? Kan du ge konkreta exempel på några poesiövningar som människor tycker om? Varför är poesi viktigt i samhället idag?

Bloggen: Ett poetiskt experiment för den skapande människan som tror på konstens fria och tolkande rum. Poesin är fri och poeterna döda. Orden är ett lån och böckerna tillfångatagna. Läs en dikt för ett träd. Skriv dina rader på marken där du går. Sjung en sång var du vill. Spela musik högt där tystnad vrålar.

Författaren är död- leve litteraturen!

XENOFOBI är att hata att människor möts. De som hatar möten med sådan kraft att de med våld hindrar människor från att tryggt röra sig fritt i sin egen stad, får inte stå oemotsagda – minst av allt av oss som skriver: Den skrivande människans uppdrag är att skapa platser för oförutsägbara möten mellan text och läsare. Med samma kraft som vi försvarar vår rätt att fritt skapa dessa platser, vill vi försvara den öppnaste platsen för oförutsägbara möten mellan människa och människa – stadsrummet.

Därför måste vi bli synliga i stadsrummet när friheten där hotas. Att agera för friheten i stadsrummet är en aktion också för ordets, språkets, språkens och litteraturens frihet.

Skick