Meny Stäng

Krönika av Rolf Zandén: Två bildspråk

Rolf Zandén Foto Privat
Rolf Zandén. Foto: Privat

Vad är poesi och bildkonst? Jo det är två bildspråk som är nära besläktade med varandra, det är viljan att skapa och förmedla en tankeväckande bild som är något av det gemensamma, det är det inre behovet att förmedla något känsligt trovärdig. Är man aktiv inom litteraturen så ligger det nära till hands att man även är aktiv inom bildkonsten, det ena för med sig något till det andra.

Ofta kan man se då verken kommer från samma källa, sida vid sida det är temperamentet, känslan och temat och hur upphovsmannen förhåller sig till motivet som visar ursprunget. Det definierar jaget, karaktären och håller sig ofta till samma tema. För att nämna några bra exempel på sådana som varit aktiva inom båda arterna är August Strindberg, Harry Martinsson och Goethe några av de bästa.

Läs hela texten i Fem år i poesins tjänst – Populär Poesis jubileumsbok. Du köper den här: Kiosk

Sanningen gäller för båda, den finns där i bilden om inte den yttre sanningen finns så finns alltid den inre att nå. Det är en andlig dialog som man kan känna i så väl poesin som bildkonsten och det är hur den framförs som gör det intressant. Erfarenhet fordrar en rörlighet och det är erfarenheten som ger resultat i tanke, känsla, handling och det skapar en likhet hos individen själv det ger ett personligt uttryck en personlig stil och verket blir en beskrivning av skaparen, verket och skaparen blir ett.

Det är nyanserna som finns där