Meny Stäng

Kreativitet som tacksamhet över livet: Om skrivande med poeten Daniel Svensson

Av Peter Nyberg

Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim
Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim

Daniel Svensson debuterade 2010 med I väntan på nästa promenör. I boken bröt poeten mot den rådande diktarkulturen i Sverige genom att vara språkligt enkel. Det betydde inte att han var simpel. Bakom den enkla tydningen av texten fanns en avancerad tankeapparat. Populär Poesi har mejlintervjuat poeten för att undersöka hans förhållande till kreativitet.

Hur fungerar kreativitet för dig i vardagen?
Jag har aldrig kunnat sätta mig ner och skriva på kommando, det måste ske när skrivlusten infinner sig. Under en dag med möten, mejlkollande och telefonsamtal blir det sällan något skrivet. Kreativiteten kommer för mig naturligt när jag gör det jag verkligen vill. Det är en tacksamhet över livet och en oro över d