Krigstribunalen

Av Peter Nyberg

Krigstribunalen: Love Sydstrand, My Vingren, Henrik Karlsson och Niklas Mesaros
Krigstribunalen: Love Sydstrand, My Vingren, Henrik Karlsson och Niklas Mesaros

Berätta vad vilka Krigstribunalen består av och vad ni ägnar er åt.

Vi är My Vingren, Henrik Karlsson, Love Sydstrand och Niklas Mesaros. Fyra spoken word-poeter som under de senaste fyra åren har uppträtt separat på olika scener runt om i Sverige – allt från Dramaten till Bokmässan via mindre etablerade poesiscener såsom Peace and Love och Arvikafestivalen. Genom turnerandet har vi blivit uppmärksamma på de normativa maktstrukturer som genomsyrar arrangörsvärlden. Strukturer som vi tycker hämmar scenpoesins potential.

Krigstribunalen vill fungera som en (själv)kritik av det etablerade vita/manliga/oanpassade/straighta/medelklassiga poesisverige.

Vi vill öppna upp poesisverige för nya röster och nya öron/nya rum.

Vi vill utforska gränslandet mellan teater, performance och poesi, mellan kroppar, röster och språk och framförallt använda scenutrymmet som en feministisk plattform.
Vad består skillnaden mellan skriven och talad poesi i?

För oss är skillnaden möjligheten att utforska poesins fysiska kvaliteter och poetens kroppsliga identitet. Scenpoesin har en unik position som täcker upp avståndet mellan dikt och läsare i skriven poesi. I talad poesi agerar poeten inte bara som ett namn eller avsändare, utan som en person publiken tvingas att förhålla sig till. Hen finns där på scen, i röst, i kropp och inte nödvändigtvis sin egen. På scen har poeten valfriheten att kunna röra sig in och ut genom olika karaktärer mycket mer direkt. En oenig dialog mellan två personer kan plötsligt upplösas i en ensam självreflektion.
Vilka utgångspunkter har ni i ert skrivande?

Utgångspunkten för Krigstribunalen är de feministiska värderingar vi delar. Vi har alla fyra unika röstlägen som kompletterar varandra. Henrik har en tydlig litterär ton, My en vass känsla för ironi, Niklas beskriver ofta känslomässiga blåmärken och Love har ett unikt sinne för svärta. Vårt skrivande är ett högst personligt uttryck samtidigt som det är en politisk positionering, en poetisk aktivism.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

två × 5 =