Erotikon: Att skriva sig in i sin kropp

Av Peter Nyberg

Pierre M Vineland och Carolina Sorabowska med sin son Norne. Foto: Peter Nyberg.
Pierre M Vineland och Carolina Sorabowska med sin son Norne. Foto: Peter Nyberg.

Skrivargruppen Erotikon ägnar sig åt att skriva litteratur med erotiska inslag. Den gemensamma metoden innebär att medlemmarna öppnar sig och undersöker sin egen sexualitet.

– Text ska kännas i kroppen, det är så vi kom in på sexualitet, säger Carolina Sorabowska.

Hon är en av tre kärnmedlemmar i skrivargruppen Erotikon som har sitt centrum i Skaparhuset Creatorium, ett stort, rött trähus mellan Väderstad och Ödeshög. Skrivargruppen startades 2005, då medverkade sju medlemmar som träffades ungefär varannan månad och pratade om sina texter och om människors beteende. De flesta bodde i området medan andra, till exempel Carolina Sorabowska åkte från Uppsala för att vara med på träffarna. Sammankomsterna blev allt viktigare och närheten mellan medlemmarna kulminerade 2009.

– Vi delade en vision om hur text skulle skrivas. Även de medlemmar som inte skrev utifrån visionen var med och pratade eftersom samtalen intresserade dem.

Visionen
Visionen som Carolina Sorabowska pratar om fungerar som ett manifest och innebär att skönlitteratur ska skrivas på ett konkret sätt, till skillnad från den abstrakta litteratur som i hög grad florerar idag. Texterna ska kännas i kroppen när de blir lästa. Med de utgångspunkterna kom skrivargruppen fram till att det effektivaste var att skriva i jag-form eftersom de upplevde det som att texterna kom närmare läsaren då än när de skrev i tredje person.

– Ett av de bästa sätten att få det att kännas i kroppen är skildringar av sexuella möten.

Carolina Sorabowska. Foto: Peter Nyberg.
Carolina Sorabowska. Foto: Peter Nyberg.

Sexualskildringarna skulle vara explicita och hålla en hög skönlitterär kvalité. Allt mer kom gruppen att samtala runt sexualitet och om hur viktig den är för människor samtidigt som den är belagd med olika attityder som står i vägen för de möjligheter ett sexuellt möte kan omfatta.

– Skyddsförakt är när människor använder sig av attityderna runt sex istället för att blotta sig själva. Att skriva om sex har för mig varit just att gå till det svåraste inom mig, säger Pierre M Vineland, som äger Creatorium och är ytterligare en av medlemmarna i Erotikon.

Både Pierre M Vineland och Carolina Sorabowska säger att det kräver mycket arbete för att öppna sig på det sättet samtidigt som båda är intresserade av människor och av hur människor interagerar.

Textkritik som förlösning
Beata Vallee är den tredje personen i kärnan av Erotikon och hon menar att textkritiken inom gruppen har inneburit att hon har upptäckt sådant som hon har försökt att dölja för sig själv.

– Har jag inte nått fram har jag oftast undvikit någonting i mig själv. Det är så spännande att bli blottad genom en text.

Erotikon har funnit att det sexuella mötet är en form av existentiell skärningspunkt som avslöjar mycket om människor – inte minst när det beskrivs i text. Om en karaktär ges en bra sexuell beskrivning är det inte bara karaktären som kan fördjupas utan hela boken får en annan klangbotten och blir mer trovärdig. I allmänhet tycker de dock att sex beskrivs schablonartat. Mannen har sin roll och kvinnan har sin. Mötet är vackert eller fult, men sällan nyanserat. En bra beskrivning av sex innehåller flera nivåer, precis som en bra karaktärsbeskrivning.

– Jag gick till mig själv först, men det är emotionellt svårt att skriva om sex eftersom det finns så många sätt att dölja sina egentliga känslor. Antingen kan man intellektualisera det man skriver eller så börjar man skriva om oväsentligheter, säger Pierre M Vineland.

Pierre M Vineland. Foto: Peter Nyberg.
Pierre M Vineland. Foto: Peter Nyberg.

Tafflighet och njutning
Erotikon är överens om att det gäller att ta fram både det taffliga, det genanta och njutningen i ett sexuellt möte, att inte låta scenen stanna vid att bli en schablon. Problemet ligger till stor del i skribenterna själva, men det är också problematiskt att skriva om sex eftersom sexuella ord är ansatta av attityder och förhållningssätt som är svåra att ta sig förbi. Carolina Sorabowska föreslår två vägar. Å ena sidan kan man som författare försöka leda in den som läser i en värld där man har bytt ut de ”fula” orden mot andra ord eller så kan man gestalta på ett sådant sätt att läsaren själv neutraliserar fördomar och värderingar hos orden.
Inte minst kvinnlig sexualitet är belagd med fördomar och både Carolina Sorabowska och Beata Vallee har upplevt det. Den sistnämnda var medlem på en poesisida där hon upptäckte att om hon skrev om sin sexualitet och framför allt om att ta sexuella initiativ som kvinna kom genast en mängd hatkommentarer, som inte dök upp när hon skrev dikter där kvinnan antog en underlägsen och passiv ställning mot mannen. Till sist anmälde Beata Vallee kommentarerna, de som skickat kommentarer anmälde i sin tur henne och hon blev avvisad från sidan.

Använda egna sexuella erfarenheter
Medlemmarna i Erotikon har pratat mycket om sex. Inom gruppen har de försökt att berätta om sina sexuella erfarenheter på ett så chosefritt sätt som möjligt. Det har i sin tur inneburit att de på ett ärligt vis kan diskutera psykets djupnivåer och olika möjligheter att gestalta dessa i text.

– Sex är en viktig del av livet som kan leda till att man tycker om sin kropp, en form av livskonkretion. Det är viktigt att kunna prata om sexuella möten, säger Carolina Sorabowska.

Medlemmarna i gruppen har kommit överens om att de får använda varandra som karaktärer i egna texter. De får också använda varandras fiktiva karaktärer, berättelser och delar av texter.

– Jag ingår i Beas manus och när jag läste det tänkte jag: ’Gulp, är jag så där’, säger Pierre M Vineland.

Det gör att Erotikons skrivande utvecklats till en form av väv där den ena författaren kan beskriver en scen och en annan av medlemmarna kan beskriva samma scen men från hens perspektiv.

Olika ingångspunkter i skrivandet
Även om Erotikons medlemmar är överens om grunderna för sitt skrivande så har de helt olika utgångspunkter och stilar. Pierre M Vineland är egenföretagare och konstnär. Skrivandet kom han in på när han läste sagor för sina barn och började brodera ut och skriva egna sagor. Men det var först när han kom i kontakt med Carolina Sorabowska som han insåg att man fick vara kritisk mot texter, något han tidigare bara varit i det tysta. Ofta har han påbörjat kreativa projekt och på olika sätt kommit till ett stadium där han tröttnat eftersom de övergått till produktionsfaser, de konstnärliga momenten har varit passerade. Med skrivandet är det inte så, här upptäcker han hela tiden nya sidor hos sig själv och lösgör en kreativ kraft i sitt skapande.

– Efter att ha jobbat en heldag kunde jag komma hem och ägna kvällen åt skapande, säger han.

Beata Vallee karaktäriserar sig som dansare och koreograf som ägnar sig åt performances i första rummet.

– Riktig poesi ska kunna dansas, uttryckas med hela kroppen. Då är det en fullträff. Jag skulle helst vilja svettas efter ett poem som jag svettas efter ett dansstycke.

Beata Valle. Foto: Pierre M Vineland.
Beata Valle. Foto: Pierre M Vineland.

Skrivandet var ett experiment för Beata Vallee. Hon menar sig arbeta intensivt med sina texter. Hon strör ut dikterna över sin säng, hon skriver för hand, kryper omkring bland dem och håller ofta på med flera dikter parallellt.

– Jag kan säga att jag skriver en form av actionpoetry. Det är en sammanhängande, berättande diktning med action i, säger hon.

Pierre M Vineland berättar att Beata Vallees poesi är fysisk medan Carolina Sorabowskas poesi mer är som ett konstverk målad i olja. Hon har levt med skrivande under en lång tid och har försörjt sig som författarcoach. En språklig noggrannhet och den sinnliga närvaron är hennes kännetecken.
De tre poeterna utgör kärnan i skrivargruppen Erotikon och slutsatsen om vad huvudproblemet med sexskildringar i litteraturen består i är övertygande:

– Oftast är det inte sex som stör i en text, det är författaren som stör genom de tabun och föreställningar som ligger runt en handling eller en situation, vilka författaren inte har lyckats lösgöra sig ifrån, säger Pierre M Vineland.

Läs Erotikons dikter
Beata Vallee
Pierre M Vineland
Carolina Sorabowska

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

tre × 1 =