Meny Stäng

Den tillbakablickande mannen – Ett perspektiv genom Plura Jonssons rocklyrik

Av Peter Nyberg

Eldkvarn. Foto: Kotte Management
Eldkvarn. Foto: Kotte Management

I Plura Jonssons poetiska sfär står mannen ofta ensam. Något har hänt och allt är överspelat. Perspektivet bidrar till en känsla av oåterkallelighet och melankoli i Eldkvarns sånger: Alla chanser att göra rätt är förbrukade, bara rannsakan och möjligen försoning återstår.

Även i självbiografin Resa genom evigheten: Svart blogg och det ljuva livet etableras perspektivet omedelbart: ”Det här är mina minnen av det liv som blev mitt; barndomen och uppväxten i Norrköping, alla år på vägen med Eldkvarn, skärvor, en del suddiga, andra skarpare, en del så skarpa att de fortfarande gör ont.” De första orden i biografin skulle lika gärna kunna vara en programförklaring för konstnärskapets kärna.

I biografin finns också en tydlig vändpunkt i skrivandet. Plura Jonsson flyr ut till Hasselö efter alltför ymnigt festande. Där finner han sig stående vid ett vägskäl: Att verkligen börja skriva om sig själv och sina upplevelser eller att gå under. ”[…] antingen skriver du om ditt liv och det du håller på med eller också har du inget här att göra.” (s.125).

Det är lätt att tänka sig att det är här perspektivet etableras på allvar. Skivan som skrivs på Hasselö heter Utanför lagen (1986) och är även en musikalisk brytning, men framför allt innebär den ett nytt sätt att