Poesins vittnesmål från mänsklighetens största tragedi: Owen, Brooke och Graves i Minds at War

Av Peter Nyberg

soldat i skyttegrav
soldat i skyttegrav

Två bomb- och attackflygplan från Ryssland flyger in över Sverige och närmar sig på låg höjd Öland, står det i tabloiderna en dag. Samma dag börjar människor på mitt facebook-konto hänvisa till artiklar som propagerar för ett starkare försvar. I tidningarna står att den ryska inflygningen var ett försök att testa Sveriges defensiva reaktioner. Mest tycks vi ha reagerat genom facebook.

Om vi bortser från det synnerligen avslagna kriget mot Norge vid sekelskiftet när unionen bröts och Norge blev eget den 17 maj 1905 krigade vi senast mot Napoleon. Under 200 år har vi levt i ett land som balanserat mellan krigshärdarna, inte alltid hederligt men balanspolitiken har lett till att vi i Sverige inte vet hur det är att vara i krig.

Just därför svajar det till när tabloiderna slår upp sina löpsedlar. Vi vet inte vad krig är. Ibland tar vi del av fiktioner – filmer, böcker, spel – om krig, men majoriteten av fiktionerna har skapats av människor som fantiserar sig in i konflikter där det alltid finns en huvudperson som är avundsvärd och identifierbar trots att han befinner sig i ett inferno. Men hjältar utan bestialitet finns inte och bara en av tusenden får en hjälteroll. Vi andra offras under det heroiskas framfart.

Eric Maria Remarque är en av författarna som var i krig och som i otaliga böcker har skrivit om kriget och vad det gör med människorna som utsätts för det. I På västfronten intet nytt börjar det i nationalismen. En gymnasieklass utsätts för det som otaliga utsattes för i Tyskland innan det stora kriget: En auktoritär ledare och ett disciplinerat system där ingen fick ifrågasätta auktoriteter. Pojkarna i gymnasieklassen får veta att tyskarna är det viktigaste folket i världshistorien, det är tyskarna som gjort flest framsteg och är mest kulturellt förfinade. Den tyska arméns teknik och strategi ligger långt före de andra folkens och därför finns det inte någon anledning att tro något annat än att tyskarna kommer att segra i kriget. Utan problem. Världens historia kommer därefter att handla om de tyska hjältarna och den magnifika tyska staten, som pojkarna nu har en chans att verka för genom att ta värvning.

På samma sätt var det i England och i Frankrike och i Ryssland och i Österrike och i Serbien och i Italien och i alla andra länder som drogs in i kriget: När löven faller är vi tillbaka.

Läs hela essän genom att bli medlem i Populär Poesi: Medlemskap.