det är en tidsrymd av oåterkalleliga stråk

av Annett Duran

det är en tidsrymd av oåterkalleliga stråk
som rör sig nedanför mitt fönster
rutorna i glaset forslar obestämda skåror
genom fragment av eoner

mitt avstånd till rotsystemet krymper
att forslas i sådan hastighet kräver mitt absoluta fokus
min absoluta närvaro
en sista gång

medan natten är den rymd som ger mig ro
skallrar rutorna i vinden
att förgås liknar ingenting annat
att gå inför liknar ingenting annat

endast den tillit en nyfödd kan känna
vid sin moders bröst
vaggar mig i de tysta stråken av tid
släcker min törst i mörkret utanför

där intill rymdens alla stjärnor
flyter mina fragment
att samlas i en tid
ett avstånd
en sång

där mitt i
genom rutorna i mitt fönster
kan jag se
en hel värld
kan jag se
ett helt liv återskapas