Meny Stäng

Medkänsla, empati, medmänsklighet

Av Göran Strömqvist 

Jenny Wrangborg, Erik Lindegren, Tage Danielsson, Harry Martinson, Hjalmar Gullberg och Nils Ferlin.
Jenny Wrangborg, Erik Lindegren, Tage Danielsson, Harry Martinson, Hjalmar Gullberg och Nils Ferlin.

MED, ibland preposition, ibland adverb, ibland del av ett substantiv, som i medmänniska. I det senare fallet får det sammansatta ordet en social kvalitet. Någon kan vara medförfattare, medbrottsling eller medarbetare. Man planerar eller utför ett arbete tillsammans, man tar någon annans perspektiv, delar/deltar i någon annans smärta, oro eller sorg.

Empati är ett annat ord för detta slag av delaktighet. Många menar att empati kräver mera energi och engagemang än medkänsla av sin utövare. Man deltager i någon annans/andras lidande, svårigheter, känner vad den andre känner. Ordet kommer från grekiskan och står för i lidande.

Många organisationer har medkänsla och medmänsklighet som grundläggande drivkraft. Man samlar in pengar, kläder, mediciner för att hjälpa dem som har det dåligt ställt, flyktingar och övergivna barn till exempel.

Poeter skriver ofta dikter med medlidande och medmänsklighet som grund:

Men dessa de mycket fattiga
dem gör det mig ont att se.
De får aldrig ett bröd från Frälsningsarmén
och aldrig ett ord i Clarté.

Nils Ferlin hade sina erfarenheter i 20- och 30-talets Sverige. Man kan mena att vi inte har ett sådant Sverige i våra dagar, men i stället har vi fattiga från Rumänien som tigger i vårt land. Och vi lämnar en slant, eller inte? Ger av empati eller dåligt samvete? Det finns alltid människor i sorg, övergivenhet, fattigdom som väcker vår medkänsla. Livet är som bekant ibland svårt för de levande på det ena eller andra sät