Meny Stäng

Calle Flognman: Ekfraser till vind och röd sol

Ted Faiers (1908-1985). The Wind and a Red Sun, 1961, woodcut. Courtesey the Estate of Ted Faiers)
Ted Faiers (1908-1985). The Wind and a Red Sun, 1961, woodcut. Courtesey the Estate of Ted Faiers)

Att reflektera över ekfras kom till mig på ett oväntat sätt. Sedan tidigare hade jag skrivit texter till tonsättaren Fredrik Hagstedt, texter som han sedan just tonsatt. Jag fick en förfrågan om en kort text som kunde lämpa sig för kör. Det var bråttom, texten skulle vara några rader lång och på valfritt ämne. Jag hade några dagar innan läst John Ashberys lakoniska ekfras ’Self Portrait in a convex mirror’, skriven efter en tavla av Parmigiano. Även om den uttömmande stil han använde inte ligger för mig var det värt att prova ekfras.

Efter att ha sökt på efter lämpliga bilder att utgå från föll jag för ett träsnitt av Ted Faiers, ’The wind and a red sun’ och skrev en kort text till den. Men bra blev det inte. Då jag gillar gemensamma kreativa hyss, det brukar inspirera även för det egna skrivandet, lade jag ut bilden på Populär Poesis öppna fb-grupp tillsammans med utmaningen att under det som var kvar av dagen skriva poesi till bilden. Och det vällde in texter! Vid midnatt hade över 120 inlägg gjorts i tråden, de flesta ekfraser i den mer samtida bemärkelsen: gestaltande snarare än återgivande. Här intill ett urval av dem.

Tonsättningen ja, ingen av de texter som kom ur grupparbetet tonsattes, men väl den jag skrivit. Den uruppfördes några veckor senare på Orkneyöarna av alla ställen. Inspirerad av detta blev fler texter skrivna till efter målningar av bland andra Marlene Dumas och Hennie Lenders i ett i skrivande stund ännu pågående samarbete.