Vikingarna tävlade i ekfraser – den fornnordiska ekfrasen: Orkneyinga saga

Av Hans Lund

Orkeyingsaga

Den poetiska ekfrasen, dikten som går i dialog med och tolkar den visuella bilden, är en litterär genre som kan spåras ända tillbaka till antiken. Under senare år har litteraturvetare och intermedialitetsforskare ägnat medeltidens ekfrasdiktning stor uppmärksamhet. Att även skalderna under vikingatiden och de första åren efter kristendomens införande i Skandinavien diktade ekfraser är däremot mindre känt. Dessa skaldestycken, författade på fornvästnordiska, har under lång tid diskuterats av språkforskare och historiker, men de är så gott som frånvarande i de sammanhang där ekfrasen som genre och litterär tradition diskuteras. Med denna lilla essä vill jag lyfta fram den fornnordiska ekfrasen i ljuset och samtidigt framhålla att den har en självklar plats i den ekfrastiska diktens europeiska historia. Efter en kort inledning om den fornnordiska ekfrasen begränsar jag mig till exemplet Orkneyinga saga och en ekfrastävling som ägde rum på Orkneyöarna kring mitten av 1100-talet.


Läs hela essän om vikingarnas ekfrastävling i Orkneyinga saga i det tryckta decembernumret av Populär Poesi.