Oidipus P.I. Skiss till tragedins livssyn

Av Egil Sturk

François Émile Ehrmann målning Oidipus och sfinxen.
François Émile Ehrmann målning Oidipus och sfinxen.

I Begynnelsen var mordet

Redan i gryningen är det för sent. När vi öppnar boken för att börja läsa har allt redan hänt.

Brottet har begåtts och vad vi bevittnar är rättegången och domen över en för-dömd man. Straffet för det begångna brottet drabbar Thebe, en stad vars klagosång är det första vi bemöts av, ett folk döende i pest. Folket vädjar därför till stadens kung Oidipus, protagonist i denna tragedi av Sofokles, för att finna orsaken till deras sjukdom och bota Thebe. Handlingskraftig och snabbtänkt som han är får han snart reda på roten till det onda via oraklet i Delphi: pesten är straffet för mordet på den före detta kungen Laios, och för att lindra det kollektiva lidandet måste den skyldige hittas och bestraffas. Oidipus tar på sig rollen som detektiv i sin berättelse och således börjar det enträgna sökandet efter förbrytaren. Ett sökande som ska komma att leda honom till en outhärdlig sanning.
Oidipus är inte den förste bland litteraturens sökare, med föregångare i exempelvis Kung Gilgamesh (även han en kung i jakt på sanningen), men kanske den som lade ett frö till det som skulle komma att bli den moderna detektivberättelsen.


 

Läs hela Egil Sturks essä om Oidipus som föregångare till den moderna detektiven genom att bli medlem: Medlemskap