Poesi från skyttegraven

Av Samuel Horgby

Soldater i skyttegrav.
Soldater i skyttegrav. Okänd fotograf.

Det futuristiska manifestet skrivet av italienaren Filippo Tommaso Marinetti publicerades 1909 som en hyllning till tekniken, hastigheten, patriotismen och den hjältemodiga striden, och fick stor genomslagskraft framför allt i Italien och Frankrike. I det futuristiska manifestet sägs bland annat följande:

”Vi vill förhärliga kriget – världens enda hygien… Vi vill förstöra museerna, biblioteken, akademier av alla slag och bekämpa moralism, feminism och varje opportunistisk eller utilitaristisk feghet… vi vill inte längre veta av det förflutna, vi unga och starka futurister!”
(Citerat från Pernilla Ståhl i Svenska dagbladet, 11/5/2014)

Fem år senare bröt första världskriget ut.

Första världskriget var sist: det sista kriget med generaler på ståtliga hästar och med skinande knappar på sina kappor. Och först: det första industriella kriget. När Europas unga män gick ut i fält var det med blommor i gevärspiporna och en föreställning om att en ärofylld kamp väntade. I futurismens anda såg många soldater kriget som en chans att få bevisa sin manlighet och sin patriotiska plikt. Ett halvår senare stod miljontals västeuropéer med lera till knäna i kalla skyttegravar från de schweiziska alperna till där Flandern övergår i Nordsjön och på östfronten dog fler soldater av dysenteri, malaria och andra sjukdomar än i strid.


Läs hela essän om poesin som skrevs i skyttegravarna under första världskriget i tryckta nummer 28-29 genom att beställa den här eller bli medlem: Medlemskap.