Senryun om ny teknologi

Av Thyra Klang

 

Codex ethicus
försvagas av ny teknik
e-läkekonsten

 

e-läkekonsten
efter valda njurvärden
visar app om dos

 

knappar app om dos
ser diabetesvärden
sjunker mot koma

 

sjunker mot koma
e-kontakten avbrytes
ingen livlina

 

doktor och sjukling
elektrisk stödfunktion
defibrillator