Tangentbord produktionsyta

Av Olof L. Eriksson

 

tangentbord bildskärm produktion

skrivandets teknologi är strålningen och kropp / sammansättningen. redigerbarheten i mina texter monument genom mjukvara hårdvara tangentbord skärm.

t e k n i k s o m

o r g a n i s e r a t

o o r g a n i s k t m a t e r i a l

teknologi som en form av minne. konstitutivt för mänsklig temporalitet. en boksida lika direkt <=> frånvarande som en bildskärm.

f ö r s k j u t n i n g a r i

s o r l  o c h  a r t e f i k t i o n

händerna över pekplattan tangentborden mapparna filerna. allt jag skriver arkiveras här. skrivs in på hårdvaran in i molnet. temporaliteten kategoriseras efter date modified. arkeologi som arkivologi. allt jag har skrivit. utkast dokument mailkonversationer. de poetiska rollspelen. sammanlänkade genom händer tid internet filer. skrivandets teknologi som mailkontakt tänkande tangentbord läsande. mappar som ställföreträdande minne.

t e k n i k  s o m

e t t  s ä t t

a t t  u p p h ö r a


Läs hela Olof L. Erikssons ”Tangentbord produktionsyta” i tryckta Populär Poesi nr 28-29, genom att bli medlem eller köpa den här: Medlemskap.