Meny Stäng

Tom Malmquist

Av Peter Nyberg

Tom Malmquist

Från början var Tom Malmquist hockeykille. Jag föreställer mig att det är i omklädningsrummens mansvärld som förutsättningen för hans dikter finns. Bara det gör honom givetvis annorlunda, inte på så sätt att han från början fascinerades av idrott utan för att han bestämde sig för att göra upp med idrotten och dess fostringsmetoder. Mansideal löper som ett ärr genom hans böcker.

LO Johansson är visserligen en av de första som attackerar fostran genom idrott, men jag har en känsla av att relativt få människor faktiskt läser hans texter numera till följd av att de nått sitt bäst före datum. Tom Malmquists poesi handlar om nutid, om det som skapar en man nu. I Sudden Death (2007) blir jaget sönderslitet, liksom poesins uppställning på sidorna, av den fascistoida rättvisan inom hockeyn, världen som poeten lämnade när han var 16. I nästkommande bok, Fadersmjölken (2009), utmanas manligheten genom tanken på en ammande man. De känslor och tankar som är exklusivt kvinnliga blir plötsligt mannens, vilket skapar ett typ av könsöverskridande.

Man gör ett misstag om man tror sig kunna läsa Malmquist lättvindigt. Språket är i Fadersmjölken i långa stycken direkt akademiskt och svårtforcerat, något som effektivit lägger grunden för de blixtrande skarpsynta partierna. Kort sagt: Visst tålamod krävs i läsningen.

I Fader jord (2008) deltar Malmquist med en berättelse om manligt våld.

Tom Malmquist är också countrysångare. Även om ekot av uppgörelsen som beskrivs ovan hörs i ett par sånger är texterna där mer traditionella. Provlyssna kan du göra både på spotify och på myspace.

Ur Fadersmjölken

 

Ur XII

Livet försöker städa bort det ihjälslagna inom oss

i form av naglar och hår

 

Mitt barn vid min uppdragna tröja

Sugreflexen, utlöst av färsk vittring, inåtvänd nivå

Min sanning är jag ensam om, den har jag tilldelats, äger inte

Den yttersta epilogen, har blivit blånadssvampar

du och jag försöker nå varandra, två hugg på varsin sida om sängen

Min inbillningsförmåga, enda variationen