Meny Stäng

Den uteblivna lusten: Om allt vi borde men inte ids

Av Peter Nyberg

Thomas Tidholm. Foto: Kjell Nilsson
Thomas Tidholm. Foto: Kjell Nilsson

Så mycket ska göras. Just nu ska jag till exempel skriva en essä om lust, men också en om den finlandssvenska författaren Susanne Ringell. Jag ska översätta sju dikter av den bengaliska poeten Kajal Bandyopadhyay och formge dem till ett häfte. På häftets framsida ska en bild av honom finnas. Den ska jag ta. Populär Poesis webbsida ska formges och alla artiklar läggas ut. Jag ska visst skriva en recension av Claes Anderssons nya roman Stilla dagar i Mejlans till Ny Tid också. Nu är det sen söndag och helst ska allt vara klart tills på torsdag. Då ska jag till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Ja just det, jag har ett jobb också, mellan 7 och 18, om allt går som det ska. Och en fru. Och vänner. Kanske.

Jag saknar lust. Möjligen vill jag göra något av allt det där. Men inte allt.

Vad är över huvud taget lust? Jag ringer en norrländsk vän. Han säger: ”he ä å knull”. Det kan han ha rätt i. Bilderna jag får upp när jag söker ”lust” på Google indikerar att han är rätt ute. I synonymlexikonet finns också ordet ”passion”. Jag tycker om och använder ofta ”passion” i sin ålderdomliga och idag inte så använda betydelse: att vara djupt och lite blint engagerad i något. Idag används nästan bara den amorösa delen av ordets konnotation.

Jag läser ur en bok med kärleksdikter och tänker att lustmotivet kräver längtan för att bli effektivt. Lusten omfattar bara i viss mån utlevelsen, men lever som starkast innan själva fullgörandet, i strävan efter eller i längtan till ett mål. När lusten uppfyllts försvinner den. Och blir vad? Håglöshet? Förbrukad lust?

Poststrukturalisten Jaques Derrida skulle applådera. När en ska skriva om lust skriver en om dess motsats, dess kontextuella och dualistiska betingelse. Lustens förutsättning är avsaknaden av lust. På samma sätt skriver Augustinus om ondska som en avsaknad av godhet. Kanske kan vi dra slutsatsen att lust saknar konstans, liksom alla