Ryggmärgsvarelse

Av Niklas Simonsson

 

På natten blir vi magnetiska,
skuggor i mörkrets trafik.

Symmetri.
Utan avstånd.
Och vi låter det ske.
Valda uttryck,
kropparnas koder –
nycklar till dolda kammare.

Ryggmärgsvarelse,
avtäckt vid sin gräns.