Exil i kulturen

Av Eric Olsson

Poesin var i mitt liv
jag levde i dess landskap
och bodde där under ordflätornas träd och skapade

Jag levde med poesin i fredlig samexistens med litteraturens invånare
tills jag skulle välja väg i livet

Var fanns platsen för poesin i min framtid?
Var fanns platsen för poesin i vårt samhälle?
Skrev poetiska kärleksbrev
vi flyttade in och byggde på vår framtid

Poesin fick inte plats i framtid och karriär
den krävde flytt till annat land
jag blev flykting och lämnade poesin
Den fanns kvar i mig
som ett inre flöde
en förlorad identitet

Prenumererade på lyrikvännen
en kanal till det förlorade landet
åren gick i mitt nya land
med kärlek och snidade träfigurer

Går det att återvända
hur är det i mitt gamla land?
är någon jag känner kvar där?

På darrande ben har jag trevat mig fram
till gränsstationen för att återvända
fann en främmande värld
skrev några nya rader om
tiden som flytt

Olyckskamrater hälsade mig välkommen