Lidandets väg

Katarina Forssblad, f. 1986, psykolog och student vid Skurups skrivarlinje. Medlem i skrivkollektivet Trosa & Lyrik.


Texten finns endast att läsa i tryckta nummer 32: Medlemskap