Rabearivelos kamp mot instängdheten

Av Eric Luth

Jean Joseph Rabearivelo.

Har man ett svenskt medborgarskap är man född med silversked i mun. 2016 var det svenska passet det som tog en till näst flest länder utan att behöva söka visum – 176 stycken. Att det svenska passet är eftertraktat på den internationella, svarta passmarknaden är egentligen inte så konstigt.

Passilverskeden innebär en annan sak. Är man född och uppvuxen i Sverige är världen en relativt öppen plats. För personer födda i andra länder, med andra medborgarskap (eller dubbla) och annat ursprung kan läget vara annorlunda. I en tid när många människor befinner sig på flykt befinner sig samtidigt många människor i exil.

Ett försöka att stipulera kriterier, att skriva ner ett nästan-alltid-fungerande recept, för exil skulle kunna vara något i stil med följande:

1 | existensen av gränser
2 | känslan av kulturell tillhörighet till det som finns på andra sidan av en specifik gräns
3 | att man av någon anledning inte kan, får eller har möjlighet att ta sig över gränsen.


Läs hela essän i tryckta nummer 32: Medlemskap