Trident

Av Mari F. Persson

 

Trident

Skimmerfjärilen
i Djävulens stämgaffel
blod från hopsydd mun