Buenos Aires trottoarer och Kristina Lugns bankomatkod: Om Julio Cortázar och absurditet i tillvaron, litteraturen och språket

Av Felix Lundin

Julio Cortazar och Kristina Lugn. Foto Kristinia Lugn: Cato Lein.

Jag går in på Youtube och tittar på ett av mina favoritklipp. Det är en del av det spanska TV-programmet ”A fondo”, bäst beskrivet som en slags blandning mellan ”Skavlan” och ”Babel”, från 1977. Den argentinske författaren Julio Cortázar sitter i en stol och röker, mittemot i en likadan stol sitter programledaren Joaquín Soler Serrano och intervjuar honom. På ena sidan av dem finns ett bord med ett urval av Cortázars böcker prydligt uppställda, en aning uppslagna för att stå stabilt. På andra sidan står ett askfat som placerats på en pinne för att komma upp i höjd med stolarna.

Den här delen av intervjun, knappt tre minuter lång, handlar om novellen Södra motorvägen, den första i Cortázars novellsamling Alla eldar elden från 1966. Den utspelar sig i en bilkö i Frankrike. Det är en bilkö som till en början är tämligen vanlig, men där tiden efterhand verkar spela ut sin roll. Människorna i bilarna småpratar inledningsvis med varandra men formar så småningom djupa relationer, samtidigt som årstiderna växlar. Till slut upplöses bilkön och det lilla samhälle som hunnit bildas upplöses med den. När jag läste den för några år sedan, det första jag läste av Cortázar, var det på spanska. Effekten av att läsa den på ett språk jag inte behärskade fullt ut var en fördröjning av förståelsen för det magiska och fantastiska i berättelsen. Min känsla för vad som var rimligt eller realistiskt hade satts ur spel av mina bristande språkkunskaper, och under en lång tid märkte jag inte av hur berättelsen subtilt, men onekligen, blev allt mer absurd och surrealistisk. Min verklighetsillusion höll i sig, med konsekvensen att jag, som vanligtvis är skeptisk till fantastiska inslag, läste någonting surrealistiskt och dessutom trodde på det.


Läs hela essän i tryckta nummer 33 genom att till exempel bli medlem: Medlemskap