Den perfekta gåvan

Av Kenneth Lindegren

Skönlitteraturens största skräck är rimligen läsarens axelryckning: såvadådå? Inför en reaktion av detta slag står berättelsen eller dikten försvarslös. Vetskapen om att det poänglösa eller banala kan vara en avsiktlig strategi, kanske till och med det adekvata konstnärliga uttrycket för en allmänmänsklig erfarenhet, hjälper då föga.

Q & A
Påstående: Den absurdist som framställer absurda händelser gör det lätt för sig. Ja, fuskar. Skriver i alla hänseenden inte absurdistisk litteratur.

Fråga: Vad är en absurd händelse?

Svar: En märklig tilldragelse. Överraskande, orimlig, förnuftsvidrig och obegriplig, gärna som irrationell bieffekt av ett förment rationellt system. Vi kan exempelvis utan svårigheter föreställa oss hur ett byråkratiskt eller teologiskt system på ett löjeväckande orättvist sätt kan drabba den enskilde. Frågan är såklart om detta är människans villkor eller om det rör sig om ett systemfel.

Fråga: Har vi något att lära av de gamla grekerna?


Läs hela essän i tryckta nummer 33 genom att till exempel bli medlem: Medlemskap