Se igenom – en diktessä 

Av Nikolina Nordin

Jag går runt
ett utsnitslat promenadstråk
framtaget av kommunen
som ett folkhälsoinitiativ
asfalten spricker
där trädets rötter
letar sig fram från skogsområdet

Om och om igen
blir jag påmind om
att jag inte är en robot


Läsa hela texten i tryckta nummer 34 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap