William Blakes Natt & Tigern

Tolkning Jimmie Svensson

Illustration av The Tyger i William Blakes Songs og Innocence.

William Blake, 1757–1827, tryckte själv Songs of Innocence 1789 och kompletterade 1794 med Songs of Experience, i ett fåtal egenilluminerade exemplar. ”Night” och ”The Tyger” återfinns i den förra respektive den senare delen.


NATT

I väster söker solen ro
och stjärnan strålar vitt –
fågeln har tystnat i sitt bo,
och jag ska söka mitt.
Och månen som blommar
bland skyns rikedomar
sitter stilla och ser
ner i natten och ler.

Farväl till gröna fält och snår,
där flocken lekt förnöjt!
Där lamm fått di syns fötters spår,
där ljusa änglar dröjt.
De osynligt välsignar
och strör glädjen som dignar
över blomsteralkover,
över alla som sover –

Ser in i varma fågelbon,
den flydda tankens hem,
och rovdjurs hålor, skänker ron
och skyddar även dem.
Ser de någon förtvivla
som behövde få vila
slår de ner vid dess bädd,
snart i slummer klädd.
När varg och tiger vaknat först
fäller de ömkans tår –
försöker stilla deras törst
och hålla dem från får.
Men skulle de riva
ska änglar ömt driva
den själen till beten
i odödligheten.

Där fäller rödögt lejonet
gyllene tårar då
han går kring skaran lamm som bett
om nåd, och säger så:
”Allt hat av hans mjuka,
av hans liv allt det sjuka,
har flytt i ett slag
ur vår eviga dag.

”Och nu invid dig, lilla lamm,
kan jag få vila ut.
Och tänk, att han som bar ditt namn
tar hand om dig till slut.
Vätt i livets vatten
är min man, så att den
bär gyllene lock
när jag vaktar min flock.”

 

TIGERN

Tiger! Tiger! Eld som klar
genom nattens skogar drar!
Vad för blick och hand enorm
har gett dig så ohygglig form?

Ur vad fjärran avgrundshål
eller rymd, ditt ögas kol?
På vad vingar svävar han
som tordes bära det som brann?

Och vad skuldra, och vad makt,
har hjärtats senor sammanbragt?
När så ditt hjärta börjat slå –
för vems fötter låg du då?

Vad för slägga, vad för lod?
Ur vad eldstad, kött och blod?
Vilket grepp mot vilket städ
hölls den grymma döden med?

När himlen grät och stjärnor ränt
spjuten genom firmament –
log han då, och gladde sig?
Har lammets skapare skapt dig?

Tiger! Tiger! Eld som klar
genom nattens skogar drar!
Vad för blick och hand enorm
törs ge dig så ohygglig form?