Ett gränsområde

Av Charlotte Qvandt

Poeten
Det stora andetaget. Poeter arbetar ofta i ensamhet. Kortare eller längre tid
är dikten ensam. Det är att befinna sig i ett rum, diktens, och sakta rotera.
Beskriva det som rummet utgör. Centimeter efter centimeter.

Dikten
Oftast med någon eller båda av två ambitioner: att synas / inte synas alls.
En dikt signalerar med sitt omfång vad den är. Eller inte är. Där kan finnas
meter, rytmer, ordbilder. Det går att få dikten i många olika format, men låt
oss dröja vid bokens, papprets.


Läsa hela ”Ett gränsområde” i tryckta nummer 35: Medlemskap