Glas

UKON, akronym för Ulf Karl Olov Nilsson, f. 1965, författare och psykoanalytiker verksam i Göteborg. Debuterade 1990 med Kung-Kung, senaste boken Glömskans bibliotek, en essä om demens, vansinne och litteratur (Norstedts 2016) blev Augustnominerad i fackboksklassen. Ingår i redaktionen för tidskrifterna Glänta och Arche.


Diktsviten finns i tryckta nummer 35: Medlemskap