Två dikter av Johan Eriksson

 

(Utan titel)

Mina behov
är i grunden anspråkslösa
det enda
jag behöver
är allt
jag saknar
ett språk
för det ogripbara
och en gynnsam position
i relation till det ständigt undanglidande

 

(Utan titel)

Jag satte mig ner
för att försöka skriva fram
en tystnad
jag tror mig sakna
och kanske var det
ett hopplöst kall
som mest påminner
om mina försök
att bygga ett ljust rum
i tomrummet
i tomrummet


Johan Eriksson, f.1988, Göteborg. Studerar på författarskolan på Biskops Arnö.