Demoniorum Insulam 

Marie Metso, f. 1990, skribent och blivande bibliotekarie. Har gått på
Lunds universitets Författarskola och hittills medverkat i fyra antologier.


Läs Marie Metsos tematext i tryckta Popoulär Poesi nummer 36 genom att  prenumerera: Medlemskap