Subduktionszon – en essä

Av Petra Mölstad

Idén om att en kropp är massiv.
Ditt svarta hål drar rädslan åt avstånd. Ingenting
är kvar, inte kroppar eller vrakspillror inte tankar
eller taktila ting och rummets egenskaper av att
hålla oss inne.

Du kan inte vidhålla subjektskap.

Försvinnandet som ett hot och en rubbning av sfär
och en antimateria. Arbetet med sinnet, blodet och
köttet. Det är en teoretisk yta.

Kött äter kött.

Det är fallenheten för det könade ropet att alla
måste gömmas. Vilka områden skall avlägsnas.
Vilka trakter skall sjunka in i sig själva och skapa en
tomhet så mörk att allting faller in i den.

Som angiveri och koncentration av en massa som
inte längre känns mot hår och hud. Inte kan luta sig
mot stam eller törne.

Brist är världens största enskilda anledning till
mental retardering.


Läs hela texten i tryckta Populär Poesi nummer 36 genom att bli prenumerera: Medlemskap