Upprepning som sorgearbete

Av Julia Österlund

Min pappa har boken Dödens
triangel hemma, jag läser den
som besatt men när jag får veta
att allt har sin förklaring är det
inget kul längre.

Man söker något, som är större
än summan av delarna. Så är det
med (bra) konst och (bra) litteratur
och så är det, väl, också med
kärlek och med död; inte med
Bermudatriangeln.

Två nyutkomna skandinaviska
diktsamlingar som behandlar
detta ogreppbara, svårförståeliga
och mystiska är Den vita rosen av
Olga Ravn och Rosor, skador av
Jenny Tunedal. Båda med rosor
i titeln, båda med sjukdom, död,
som yttersta tema.


Läs hela texten i tryckta Populär Poesi nummer 36 genom att bli prenumerera: Medlemskap