Den poetiska koden: AI vs. Poeten

Av Mathias Jansson

there is no one else in the world.
there is no one else in sight.
they were the only ones who mattered.
they were the only ones left.
he had to be with me. she had to be with him.
i had to do this. i wanted to kill him.
i started to cry.
i turned to him.

Människa eller maskin? Kan du avgöra om dikten
du nyss läste är skriven av en poet eller en artificiell
intelligens?


Läs hela essän i tryckta nummer 37 genom att exempelvis bli medlem: Medlemskap