Klimatet och förnekelsen

Av Calle Flognman

Det ligger ett sken av enkelhet över att skriva.
Språket som redan fanns uppenbarar sig som
tecken, som läten. Men tiden som går från textens
skrivnu till textens läsnu förändrar den, förnekar
dess första betydelse och ersätter den med en annan.
Den ena stundens glimtar av dagens vanvett är
i nästa stund en rapport om det vanvett som en
gång fanns. Och skönheten som finns, fanns. Firar
Inger Christensen tillvaron: Aprikosträden finns.
Aprikosträden finns för att bara några ögonblick
senare dra in moln över den klara himlen: och
dagarna finns; dagarna döden; och dikterna finns;
dikterna dagarna döden.