Lager

Av Mimmi Jensen Gellerhed

 

Du ligger under mig

Nej

Du kväver mig

Jag är över dig

Underifrån Du kväver mig underifrån

Jag ser dig från sidan

Horisontella plan är det enda som finns

Vinkeln är tydlig

Jag kan inte andas

Ta luft från mig

Den är använd

Nej

Bakifrån Du utplånar mig bakifrån

Jag blundar

Allt välter snart

Sidorna är solida

Vertikala plan är det enda som finns

Lutningen är skev

Du kväver mig

Jag är nära dig

Framifrån Du existerar inte framifrån

Jag ser dig inte längre