Verner von Heidenstams poesi

Av Peter Nyberg

Verner von Heidenstam i biblioteket på Övralid. Foto TT
Verner von Heidenstam i biblioteket på Övralid. Foto TT

Ingvar Holm är en av Sveriges mest framträdande kännare av Verner von Heidenstam. Han är professor emeritus och är kanske mest känd för allmänheten som domare i teveprogrammet Kvitt eller dubbelt. Anna-Lena Höglund är ordförande i Heidenstamsällskapet. De svarar var för sig på några frågor om poeten. Ingvar Holm är först ut.

Vad grundar sig ditt intresse av Heidenstam i, det biografiska eller i poesin?
I poesin – obetingat!

Vad var det du fastnade för hos poeten?
Han är en ordens magiker. Men lika spännande som orden är hans diktnings metrik och det äventyr som ligger i hans fantasi. Han är med andra ord en trollkarl vilket jag inte är säker på att han skulle finna smickrande om jag hade sagt det till honom personligen.

Finns något favoritcitat?
Alltför många citat tänker jag på just nu för att det skulle vara praktiskt att räkna upp dem, men redan som student fastnade jag för Gullebarns vaggsånger (bland annat för att så många hade ansett sångerna obegripliga!). Jag skrev den gången en analys och tolkning, som jag lät ligga opublicerad till Heidenstams 100-årdsdag 1959 då BLM bad att få trycka den. Den finns nu omtryckt i min essäsamling ”De olydigas litteraturhistoria” (Carlssons förlag, 2005, sid. 345-380). Gullebarns vaggsånger finns i medvetandet fyllda med ”favoritcitat”.

Finns några linjer eller tendenser i författarskapet som du gärna framhåller?
Jag har skrivit om Heidenstam som målande författare i Ragnar Josephsons (red.) ”Dikt och konst” (1948). I bearbetad form återkom studien i Ingvar Holm, ”Såsom i en spegel – diktare som målar”, 1993

Vad har Heidenstam att säga nutidsmänniskan?
Ett betydande verk på prosa kan upplevas som en stor vision och ännu större blir det geniala verket på vers – vilken tid det än har skapats i.

Vad arbetar du med just nu?
Jag skriver om den inspirerande skaparkraften i ett passionerat spel mellan ord, musik och bildkonst. Ett anslag finns redan i min senast utgivna bok ”Fröken Karins Världshistoria – ORD möter TON möter BILD” (2009).

Finns det något särskilt som du vill berätta om författaren?
Jag stötte på märkvärdiga ting som gällde Verner von Heidenstam när jag 1950 besökte Schloss Brunegg, i nordvästra hörnet av Schweiz. Han levde där under en kort men viktig del av sitt liv i ständigt umgänge med August Strindberg som bodde bara två kilometer från slottet. Men om det vill jag berätta mer en annan gång!

Anna-Lena Höglund

Vad grundar sig ditt intresse av Heidenstam i, det biografiska eller i poesin?
Intresset grundar sig helt på verket. Det började med Nya dikter.

Vad var det du fastnade för hos poeten?
Nya dikter drog mig till Heidenstam. Särskilt de centrallyriska dikterna.

Finns några linjer eller tendenser i författarskapet som du gärna framhåller?
Hans intensiva livsintresse och samtidigt hans intresse för döden. Dikter som Undret, Vårens tid. Vidare hans historieintresse. Karolinerna eller Folkungaträdet diskuterar moral och etik. Han ser klart vad kriget åstadkommer med människan och hans skildringar av det är klara avståndstagande från våldet.

Övralid är som jag förstår det ett av de bäst bevarade författarhemmen i Sverige, hur har ni lyckats med det?
Det är inte Heidenstamsällskapet som har ansvaret för Övralid utan Övralidstiftelsen, som ju lyckas bra med huset. Särskilt utdelningen av Övralidspriset drar till sig mycket folk varje år.

Vad kommer att hända i sällskapet under sommaren och hösten?
Vi har alltid årsmöte den 6 juli, poetens födelsedag och samma dag som priset delas ut. Till hösten ska vi ha ettt program i samarbete med Birgittastiftelsen i Vadstena. Vi har ännu inte slutgiltigt bestämt tema. Det blir endast ett program i höst. Vi lade ner nästan alla våra pengar förra året, då vi firade 150-årsjubileum. Till våren kommer vi att ha ytterligare ett program. Se vår hemsida. Den ska alldeles strax uppdateras och den nya styrelsen ska skrivas in m m.

Finns det något särskilt som du vill berätta om poeten eller om er verksamhet?
I år fick Johan Svedjedal Övralidspriset och han höll ett utomordentligt tacktal, där han talade om Karolinerna. Det kommer att publiceras i den serie av tal, som Övralidstiftelsen och Heidenstamsällskapet ger ut.